Felületi bevonat szórás

Az alábbiakban megismertetnék Önökkel egy ma még Magyarországon nem igazán elterjedt, viszont nagy jelentőséggel bíró eljárást, technológiát. Amennyiben megállapítható, hogy az útburkolat már elöregedett, azonban még a felülete úgymond nem hámlott le, tehát még kátyúk nem alakultak ki, valamint az alsóbb rétegek még kellően teherbírók. (Az útburkolat elöregedésének jelei: felülete sima, minek következtében a tapadási felület lecsökkent, vékony repedések jelenek meg rajt. ) Tehát amennyiben a fenti állapot megállapítása megtörtént, abban az esetben a leggyorsabban és legegyszerűbben kivitelezhető eljárás, amely még ráadásul környezetkímélő és olcsó eljárás is, az nem más, mint a felületi bevonat szórás. Ehhez kation aktív bitumenemulziót alkalmazunk. Ennek a módszernek az alkalmazásának köszönhetően, felmarás nélkül is fel lehet javítani az elöregedett útburkolatokat. Ez az eljárás több szempontból is igen hatékony, hisz alkalmazása során időt, energiát és pénzt lehet megtakarítani, valamint kiemelendő még a környezetre gyakorolt hatása is hisz, ennek az eljárásnak a során csökken a környezeti terhelés is.

Fontos tényező, melyet meg kell említeni, hogy a felületi bevonat szórása során nagyon fontos a precízen elvégzett munka, melyet korszerű gépeinkkel, magas szintű szakmai tudásunkkal, valamint több éves szakmai tapasztalatunkkal garantálunk Önnek.  Az eljárás háromlépcsős technika. Az első lépés, amikor a bitumenemulzió permetezése történik, ennek a műveletnek a végzésekor nagyon fontos, hogy a kötőanyag egyenletes és megfelelő vastagságban kerüljön a felületre. A második lépcső, amikor a zúzalékszórás történik. Ennél a műveletnél is nagyon fontos, hogy a zúzalék eloszlatása egyenletesen történjék, tehát se nem túl kicsi, se nem túl nagy legyen a szórás. Ez azért is jelentős, mert amennyiben kevés a zúzalék, akkor az útburkolat felülete csúszós lesz, ellenkező esetben, ha pedig vastag, akkor pedig a felesleg kiválik belőle. Harmadik lépcsőként pedig a zúzalékbedolgozása történik a felületbe gumihengerrel. Korszerű és modern gépparkunknak köszönhetően ezt a háromlépcsős eljárást egy munkamenetben képesek vagyunk elvégezni, ezáltal meggyorsítva és leegyszerűsítve a folyamatokat, minek köszönhetően idő és pénz takaríthatunk meg. És nagyon fontos előny még azon túl, hogy a műveletet egy munkamenetben képesek vagyunk elvégezni, hogy korszerű gépeink teljes szélességben lefedik, átérik szóráskor az útfelületet. Természetesen ez a szórási felület kisebb szélességre is beállítható.

Az, hogy milyen felületi bevonat felvitele történjék a felújítandó felületre, az nagyon sok tényezőn múlik, mint például az út műszaki állapota, vagy milyen forgalmi kategóriába sorolható, vagy milyen időjárási viszonyok hatottak rá. A variációk a munkamenetek számában változhatnak. Mégpedig a szerint váltakozhat, hogy egyszeri vagy akár kétszeri bitumenemulziós permetezés egyszeri vagy kétszeri zúzalékszórással történik. Nem mellékes tényező a bitumenemulzió fajtája és a zúzalék szemcse mérete sem.

A többi módszerhez képest a felületi bevonat szórás költségei jóval kedvezőbbek, de függ nagymértékben a javítandó útfelület minőségétől, a bevonat fajtájától, a helyszíntől és annak megközelíthetőségétől. Cégünk folyamatosan azon dolgozik, hogy az aszfalt emulziók árait alacsonyan tartsa. Minden megbízást helyszíni felmérés előz meg, mely alapján tesszük meg ajánlatunkat.

Ennek a felújítási módszernek köszönhetően a felújított utak visszakapják megfelelő mértékű érdességüket, valamint újból vízzáróvá válnak, vagy amennyire éppen szükséges vízelvezetőkké, ezzel is meggátolva a nedvesség mélyebb rétegekbe jutását, és ezzel is megelőzve a felület idő előtti elöregedését, ennek köszönhetően az útburkolat esztétikusabbnak és szinte újnak is tűnik.

Bitumenemulziós alápermetezési eljárás

Két kiemelkedő felhasználási területe a bitumenemulziónak

Bitumenemulziós alápermetezési eljárás

Úttestek, útburkolatok javítása során az egyik bevált eljárás annak érdekében, hogy a különböző rétegek a lehető legjobban egymáshoz tapadjanak, hogy a legalsó ragasztani szánt rétegre, amely még melegnek meleg, de a 90 °C-ot meg nem haladó hőmérsékletű állapotában, úgy nevezett kationkatív bitumenemulziós réteget visznek fel permetezési technikával, és majd erre kerül a meleg ragasztani kívánt felső réteg.

Minden munka elvégzése egyedi felméréssel és megállapodás alapján történik. Fontos minden esetben felmérni és megállapítani, hogy az alápermetezéshez használatos bitumenemulzió milyen fajta és milyen rétegvastagságú legyen, valamint, hogy a ragasztandó felületek mennyire legyenek érdesek, mert az ármegegyezés eszerint változhat.

Az alápermetezés végezhető szóró padú, vagy kézi munkagéppel is egyaránt, mindkét esetben az utak átfogásához megfelelően széles géppel történik a permetezés úgy, hogy közben ügyelünk az egyenletes és megfelelő rétegvastagságra.

A fent említett permetezési technikát nem csak és kizárólag újonnan épülő útburkolatoknál, útfelületeknél lehet alkalmazni, hanem felújítások során, mielőtt az új meleg aszfalt réteget húznák, az alá is permetezik a jobb tapadás elérésének érdekében, mint kötő, vagy ragasztó réteg. Ez a módszer éppen ezért hosszútávon nagyon költséghatékony megoldásnak számít. Amennyiben Ön cégünket bízza meg a munka elvégzésével, akkor abban az esetben még duplán is jól járhat, és spórolhat, hisz vállalkozásunk nem csak versenyképes árakkal dolgozik, hanem mivel bitumenemulzió gyártása is a profilunk, ezáltal garantálhatjuk, hogy aszfalt emulziós termékeinket alacsony áron bocsájtjuk az Ön rendelkezésére.

Burkolatmarás technológiák!

Lássuk a technológia legfontosabb fajtáit:

Mélymarás: Ezt az eljárást előszeretettel használjuk, burkoltok marásához, mégpedig azért, mert ennek a módszernek az alkalmazásával a teljes eltávolítandó útburkolatrész, akár egy menetben is megtörténhet. Ezt a módszert alkalmazzák sok esetben a közműcsatornák kiszabadítására, melynek segítségével a meghibásodott részhez könnyedén hozzáfér a markoló, vagy ásógép. Gépeink 100-220 cm széles sávban képesek marni. Ebben az esetben is lényegesen kedvezőbbek a költségszámítások, mint a bontókalapácsos burkolatbontás esetében.

– Profilmarás: ezt az eljárást leginkább útfelújításoknál használják. Ennek a marási módszernek nagy előnye, hogy precízen be lehet állítani, hogy a marógép milyen mélységben marja a felületet, éppen ezért ebben az esetben csak az úgynevezett elöregedett rész távolítása történik csak meg és ezáltal ténylegesen olyan vastagságú réteget kell újból felvinni amennyi valóban szükséges. Ez az eljárás alkalmas még oldalesések beállítására is, mivel ez egy finomabb marási mód, ennek kivitelezése úgy történik, hogy ha az út burkolatcseréje szükségessé vált, akkor vastagabb réteg marása történik meg a megfelelő dőlésszög beállítása révén.

– Finommarás, vagy csiszoló marás: ezt a módszert úgymond finomhangolásnak is nevezzük, mivel nagyon finom felületi korrekciókra is alkalmas. Használható még felületi egyenlőtlenségek, – ha netalántán túl sima, vagy túl érdes a felület – korrekciójára is, minek köszönhetően minőségileg javul az útburkolat felülete. Annak érdekében, hogy az eredmény minél simább felület legyen, a gépen lévő marótüskék távolságát a szokásoshoz képest a felére kell venni.

Bízom benne, hogy sikerült meggyőznöm Önöket, hogy miért is eredményesebb a burkolatmarás módszere, a hagyományos burkolatbontási eljárásokkal szemben, és remélhetőleg minden kétségük feledésbe merült az eljárás költségeivel szemben is, hisz ha minden tényezőt figyelembe veszünk, egyértelművé válik, hogy a burkolatmarás lényegesen költséghatékonyabb burkolatbontási technológia!

Technológia, amelynek csak előnyeit ismerjük, és az nem más, mint a burkolatmarás

Technológia, amelynek csak előnyeit ismerjük, és az nem más, mint a burkolatmarás

Gondolta volna, hogy az aszfaltfúró vagy a légkalapács fülsiketítő zaja és a vele járó kellemetlenség is sok esetben elkerülhető, de nem azzal a módszerrel, hogy az autónkat sem kímélő kátyús utak miatt még az autózás öröméről is letegyünk? Bármily hihetetlen, de utjaink javítására létezik egy sajnos, ma még Magyarországon nem igazán elterjedt és ismert technológia, mely jóval csendesebb, hatékonyabb, és lényegesen gyorsabb megoldást produkál. De akkor vajon miért van az, hogy még mindig felriadhatunk a bontókalapács ijesztő hangjára? Talán azért mert az a kevésbé elterjedt alternatív módszert költségesebb?

Joggal tevődik fel a kérdés, hogy akkor miért nem alkalmazza mindenki burkolatbontáskor a beton- és aszfalt burkolat marás módszerét, ha minden szempontból kedvezőbb? Sőt ha mindent számba veszünk ez az eljárási mód még olcsóbb is lehet, főleg nagyobb munkák esetében, mint a hagyományosnak mondható és eddig bevett módszerként alkalmazott aszfaltbontási eljárás. És akkor a költséghatékonyságnál még azt a tényezőt nem is vettük számba, hogy a kibontott anyagot újra lehet hasznosítani. Ezek elgondolkodtató tények ugye?

Nézzük meg ezt a módszert egy kicsit tüzetesebben, mik a benne rejlő lehetőségek?

A felület marása, legyen az beton –és aszfaltburkolat során keletkező „hulladék”, mely nem más, mint apró szemcseméretű zúzalék, melyet mindenféle átválogatási, vagy módosítási procedúra nélkül újra fel lehet használni. Azt gondolom, hogy már ez miatt a tény miatt is óriási előnyt élvezhet ez az eljárás.

 

Két kiemelkedő felhasználási területe a bitumenemulziónak

Bitumenemulziós alápermetezési eljárás
Úttestek, útburkolatok javítása során az egyik bevált eljárás annak érdekében, hogy a
különböző rétegek a lehető legjobban egymáshoz tapadjanak, hogy a legalsó ragasztani szánt
rétegre, amely még melegnek meleg, de a 90 °C-ot meg nem haladó hőmérsékletű
állapotában, úgy nevezett kationkatív bitumenemulziós réteget visznek fel permetezési
technikával, és majd erre kerül a meleg ragasztani kívánt felső réteg.
Minden munka elvégzése egyedi felméréssel és megállapodás alapján történik. Fontos minden
esetben felmérni és megállapítani, hogy az alápermetezéshez használatos bitumenemulzió
milyen fajta és milyen rétegvastagságú legyen, valamint, hogy a ragasztandó felületek
mennyire legyenek érdesek, mert az ármegegyezés eszerint változhat.
Az alápermetezés végezhető szóró padú, vagy kézi munkagéppel is egyaránt, mindkét esetben
az utak átfogásához megfelelően széles géppel történik a permetezés úgy, hogy közben
ügyelünk az egyenletes és megfelelő rétegvastagságra.
A fent említett permetezési technikát nem csak és kizárólag újonnan épülő útburkolatoknál,
útfelületeknél lehet alkalmazni, hanem felújítások során, mielőtt az új meleg aszfalt réteget
húznák, az alá is permetezik a jobb tapadás elérésének érdekében, mint kötő, vagy ragasztó
réteg. Ez a módszer éppen ezért hosszútávon nagyon költséghatékony megoldásnak számít.
Amennyiben Ön cégünket bízza meg a munka elvégzésével, akkor abban az esetben még
duplán is jól járhat, és spórolhat, hisz vállalkozásunk nem csak versenyképes árakkal
dolgozik, hanem mivel bitumenemulzió gyártása is a profilunk, ezáltal garantálhatjuk, hogy
aszfalt emulziós termékeinket alacsony áron bocsájtjuk az Ön rendelkezésére.
Felületi bevonat szórás
Az alábbiakban megismertetnék Önökkel egy ma még Magyarországon nem igazán elterjedt,
viszont nagy jelentőséggel bíró eljárást, technológiát. Amennyiben megállapítható, hogy az
útburkolat már elöregedett, azonban még a felülete úgymond nem hámlott le, tehát még
kátyúk nem alakultak ki, valamint az alsóbb rétegek még kellően teherbírók. (Az útburkolat
elöregedésének jelei: felülete sima, minek következtében a tapadási felület lecsökkent,
vékony repedések jelenek meg rajt. ) Tehát amennyiben a fenti állapot megállapítása
megtörtént, abban az esetben a leggyorsabban és legegyszerűbben kivitelezhető eljárás, amely
még ráadásul környezetkímélő és olcsó eljárás is, az nem más, mint a felületi bevonat szórás.
Ehhez kation aktív bitumenemulziót alkalmazunk. Ennek a módszernek az alkalmazásának
köszönhetően, felmarás nélkül is fel lehet javítani az elöregedett útburkolatokat. Ez az eljárás
több szempontból is igen hatékony, hisz alkalmazása során időt, energiát és pénzt lehet
megtakarítani, valamint kiemelendő még a környezetre gyakorolt hatása is hisz, ennek az
eljárásnak a során csökken a környezeti terhelés is.
Fontos tényező, melyet meg kell említeni, hogy a felületi bevonat szórása során nagyon fontos
a precízen elvégzett munka, melyet korszerű gépeinkkel, magas szintű szakmai tudásunkkal,
valamint több éves szakmai tapasztalatunkkal garantálunk Önnek. Az eljárás háromlépcsős
technika. Az első lépés, amikor a bitumenemulzió permetezése történik, ennek a műveletnek a
végzésekor nagyon fontos, hogy a kötőanyag egyenletes és megfelelő vastagságban kerüljön a
felületre. A második lépcső, amikor a zúzalékszórás történik. Ennél a műveletnél is nagyon

fontos, hogy a zúzalék eloszlatása egyenletesen történjék, tehát se nem túl kicsi, se nem túl
nagy legyen a szórás. Ez azért is jelentős, mert amennyiben kevés a zúzalék, akkor az
útburkolat felülete csúszós lesz, ellenkező esetben, ha pedig vastag, akkor pedig a felesleg
kiválik belőle. Harmadik lépcsőként pedig a zúzalékbedolgozása történik a felületbe
gumihengerrel. Korszerű és modern gépparkunknak köszönhetően ezt a háromlépcsős eljárást
egy munkamenetben képesek vagyunk elvégezni, ezáltal meggyorsítva és leegyszerűsítve a
folyamatokat, minek köszönhetően idő és pénz takaríthatunk meg. És nagyon fontos előny
még azon túl, hogy a műveletet egy munkamenetben képesek vagyunk elvégezni, hogy
korszerű gépeink teljes szélességben lefedik, átérik szóráskor az útfelületet. Természetesen ez
a szórási felület kisebb szélességre is beállítható.
Az, hogy milyen felületi bevonat felvitele történjék a felújítandó felületre, az nagyon sok
tényezőn múlik, mint például az út műszaki állapota, vagy milyen forgalmi kategóriába
sorolható, vagy milyen időjárási viszonyok hatottak rá. A variációk a munkamenetek
számában változhatnak. Mégpedig a szerint váltakozhat, hogy egyszeri vagy akár kétszeri
bitumenemulziós permetezés egyszeri vagy kétszeri zúzalékszórással történik. Nem mellékes
tényező a bitumenemulzió fajtája és a zúzalék szemcse mérete sem.
A többi módszerhez képest a felületi bevonat szórás költségei jóval kedvezőbbek, de függ
nagymértékben a javítandó útfelület minőségétől, a bevonat fajtájától, a helyszíntől és annak
megközelíthetőségétől. Cégünk folyamatosan azon dolgozik, hogy az aszfalt emulziók árait
alacsonyan tartsa. Minden megbízást helyszíni felmérés előz meg, mely alapján tesszük meg
ajánlatunkat.
Ennek a felújítási módszernek köszönhetően a felújított utak visszakapják megfelelő mértékű
érdességüket, valamint újból vízzáróvá válnak, vagy amennyire éppen szükséges
vízelvezetőkké, ezzel is meggátolva a nedvesség mélyebb rétegekbe jutását, és ezzel is
megelőzve a felület idő előtti elöregedését, ennek köszönhetően az útburkolat
esztétikusabbnak és szinte újnak is tűnik.

Technológia, amelynek csak előnyeit ismerjük, és az nem más, mint a burkolatmarás

Gondolta volna, hogy az aszfaltfúró vagy a légkalapács fülsiketítő zaja és a vele járó kellemetlenség is sok esetben elkerülhető, de nem azzal a módszerrel, hogy az utónkat sem kímélő kátyús utak miatt még az autózás öröméről is letegyünk? Bármily hihetetlen, de utjaink javítására létezik egy sajnos, ma még Magyarországon nem igazán elterjedt és ismert technológia, mely jóval csendesebb, hatékonyabb, és lényegesen gyorsabb megoldást produkál. De akkor vajon miért van az, hogy még mindig felriadhatunk a bontókalapács ijesztő hangjára? Talán azért mert az a kevésbé elterjedt alternatív módszert költségesebb?
Joggal tevődik fel a kérdés, hogy akkor miért nem alkalmazza mindenki burkolatbontáskor a beton- és aszfalt burkolat marás módszerét, ha minden szempontból kedvezőbb? Sőt ha mindent számba veszünk ez az eljárási mód még olcsóbb is lehet, főleg nagyobb munkák esetében, mint a hagyományosnak mondható és eddig bevett módszerként alkalmazott aszfaltbontási eljárás. És akkor a költséghatékonyságnál még azt a tényezőt nem is vettük számba, hogy a kibontott anyagot újra lehet hasznosítani. Ezek elgondolkodtató tények ugye?
Nézzük meg ezt a módszert egy kicsit tüzetesebben, mik a benne rejlő lehetőségek?
A felület marása, legyen az beton –és aszfaltburkolat során keletkező „hulladék”, mely nem más, mint apró szemcseméretű zúzalék, melyet mindenféle átválogatási, vagy módosítási procedúra nélkül újra fel lehet használni. Azt gondolom, hogy már ez miatt a tény miatt is óriási előnyt élvezhet ez az eljárás.
Lássuk a technológia legfontosabb fajtáit:
– Mélymarás: Ezt az eljárást előszeretettel használjuk, burkoltok marásához, mégpedig azért, mert ennek a módszernek az alkalmazásával a teljes eltávolítandó útburkolatrész, akár egy menetben is megtörténhet. Ezt a módszert alkalmazzák sok esetben a közműcsatornák kiszabadítására, melynek segítségével a meghibásodott részhez könnyedén hozzáfér a markoló, vagy ásógép. Gépeink 100-220 cm széles sávban képesek marni. Ebben az esetben is lényegesen kedvezőbbek a költségszámítások, mint a bontókalapácsos burkolatbontás esetében.
– Profilmarás: ezt az eljárást leginkább útfelújításoknál használják. Ennek a marási módszernek nagy előnye, hogy precízen be lehet állítani, hogy a marógép milyen mélységben marja a felületet, éppen ezért ebben az esetben csak az úgynevezett elöregedett rész távolítása történik csak meg és ezáltal ténylegesen olyan vastagságú réteget kell újból felvinni amennyi valóban szükséges. Ez az eljárás alkalmas még oldalesések beállítására is, mivel ez egy finomabb marási mód, ennek kivitelezése úgy történik, hogy ha az út burkolatcseréje szükségessé vált, akkor vastagabb réteg marása történik meg a megfelelő dőlésszög beállítása révén.
– Finommarás, vagy csiszoló marás: ezt a módszert úgymond finomhangolásnak is nevezzük, mivel nagyon finom felületi korrekciókra is alkalmas. Használható még felületi egyenlőtlenségek, – ha netalántán túl sima, vagy túl érdes a felület – korrekciójára is, minek köszönhetően minőségileg javul az útburkolat felülete. Annak érdekében, hogy az eredmény minél simább felület legyen, a gépen lévő marótüskék távolságát a szokásoshoz képest a felére kell venni.
Bízom benne, hogy sikerült meggyőznöm Önöket, hogy miért is eredményesebb a burkolatmarás módszere, a hagyományos burkolatbontási eljárásokkal szemben, és remélhetőleg minden kétségük feledésbe merült az eljárás költségeivel szemben is, hisz ha minden tényezőt figyelembe veszünk, egyértelművé válik, hogy a burkolatmarás lényegesen költséghatékonyabb burkolatbontási technológia!

Egy sajnálatos módon feledésbe merült technológia felélesztése hazánkban, avagy a bitumenemulziós felületi bevonat szórás

A tartalom eltulajdonítása a szerzői jogokat sérti, így büntetést von maga után!

 

Egy elfeledettnek vélt, de újra előkerült módszer

A közelmúltig a bitumenemulziós permetezési módszert többnyire csak ragasztásra alkalmazták Magyarországon. Cégünk szorgalmazásának köszönhetően, azonban a külföldi országokhoz hasonlóan újult erővel hódított teret a bitumenemulzióval történő felületi bevonat szórás.

Miből is tevődik össze a bitumenemulzió: vízből és abban az egyenletesen eloszló, néhány mikron átmérőjű bitumen részecskék elegyét nevezzük bitumenemulziónak. Annak, aki egy ici- picit is jártas kémiában, annak az emulzió elnevezés tévesnek tűnhet, mivel az emulzió, két egymásban nem oldódó anyag szabad szemmel egyneműnek látszó folyékony elegye, amelyben a diszperziós közegben keveredik a diszperz fázis. (Amúgy a diszperziók a diszperz rendszerek közé tartoznak és az emulzió és a szuszpenzió, mindkettő diszperzió.) Sokak által nem ismert tény, hogy a bitumenemulzió valójában szuszpenzió, és esetében a diszperz fázist a bitumen alkotja, amely egy igencsak szilárd anyag. A bitumen kültéri körülmények közt, normál hőmérsékleti tartományok közt valójában, nagy viszkozitású kemény folyadékként viselkedik. Éppen ezért, mivel ilyen különlegesen viselkedő folyadékról van szó, ennek köszönhetően alkalmazható sokoldalúan az építőiparban. De maradjunk a realitás talaján! A bitumen továbbra is olyan kemény és szilárd anyagként viselkedik, mint ahogy azt megszoktuk, és semmiképpen nem kell attól félnünk, ha bitumenes útra lépnénk, hogy kifolyna lábunk alól a talaj!

Alacsony aszfalt emulzió áraink

Hogy maradjunk az eredeti és kiinduló témánál, cégünk hosszú éves tapasztalatainak köszönhetően, melyet a bitumenemulziós gyártás területen szerzett és végzett, más egyéb szolgáltatásokat is, így például a felületi bevonat szórást kedvező és megbízható aszfalt emulzió árak mellet végzi és biztosítja Önnek.

  1. óta 10-20 literes kannás kiszerelésben bitumenemulzió készítményeink permetezés céljából beszerezhetők cégünknél. Ezzel is gondolva és szem előtt tartva azon vásárlóinkat, akik nem rendelkeznek, komolyabb munkagépekkel. A kiszereléseknél fontos szempont volt továbbra is, hogy az aszfalt emulzió árát lehetőleg alacsonyan tartsuk, tehát tulajdonképpen mindegy, hogy a kedves vevő kis vagy nagy tételben vásárol. A felelősségteljes hulldékgazdálkodás érdekében konténert rendelünk a felgyülemlett anyagok elszállítására.

Erősítse Ön is azok táborát, akik a korral haladnak, de a múltból hozott értékeket fontosnak tartja és segítsen az Önt körül vevő szakemberek szemét is felnyitni és velük tudatosítani, hogy a bitumenemulzió permetezés technikája korántsem csak ragasztásra használható, hanem rendkívül jó kötőanyagként is hasznosítható.