Két kiemelkedő felhasználási területe a bitumenemulziónak

Bitumenemulziós alápermetezési eljárás
Úttestek, útburkolatok javítása során az egyik bevált eljárás annak érdekében, hogy a
különböző rétegek a lehető legjobban egymáshoz tapadjanak, hogy a legalsó ragasztani szánt
rétegre, amely még melegnek meleg, de a 90 °C-ot meg nem haladó hőmérsékletű
állapotában, úgy nevezett kationkatív bitumenemulziós réteget visznek fel permetezési
technikával, és majd erre kerül a meleg ragasztani kívánt felső réteg.
Minden munka elvégzése egyedi felméréssel és megállapodás alapján történik. Fontos minden
esetben felmérni és megállapítani, hogy az alápermetezéshez használatos bitumenemulzió
milyen fajta és milyen rétegvastagságú legyen, valamint, hogy a ragasztandó felületek
mennyire legyenek érdesek, mert az ármegegyezés eszerint változhat.
Az alápermetezés végezhető szóró padú, vagy kézi munkagéppel is egyaránt, mindkét esetben
az utak átfogásához megfelelően széles géppel történik a permetezés úgy, hogy közben
ügyelünk az egyenletes és megfelelő rétegvastagságra.
A fent említett permetezési technikát nem csak és kizárólag újonnan épülő útburkolatoknál,
útfelületeknél lehet alkalmazni, hanem felújítások során, mielőtt az új meleg aszfalt réteget
húznák, az alá is permetezik a jobb tapadás elérésének érdekében, mint kötő, vagy ragasztó
réteg. Ez a módszer éppen ezért hosszútávon nagyon költséghatékony megoldásnak számít.
Amennyiben Ön cégünket bízza meg a munka elvégzésével, akkor abban az esetben még
duplán is jól járhat, és spórolhat, hisz vállalkozásunk nem csak versenyképes árakkal
dolgozik, hanem mivel bitumenemulzió gyártása is a profilunk, ezáltal garantálhatjuk, hogy
aszfalt emulziós termékeinket alacsony áron bocsájtjuk az Ön rendelkezésére.
Felületi bevonat szórás
Az alábbiakban megismertetnék Önökkel egy ma még Magyarországon nem igazán elterjedt,
viszont nagy jelentőséggel bíró eljárást, technológiát. Amennyiben megállapítható, hogy az
útburkolat már elöregedett, azonban még a felülete úgymond nem hámlott le, tehát még
kátyúk nem alakultak ki, valamint az alsóbb rétegek még kellően teherbírók. (Az útburkolat
elöregedésének jelei: felülete sima, minek következtében a tapadási felület lecsökkent,
vékony repedések jelenek meg rajt. ) Tehát amennyiben a fenti állapot megállapítása
megtörtént, abban az esetben a leggyorsabban és legegyszerűbben kivitelezhető eljárás, amely
még ráadásul környezetkímélő és olcsó eljárás is, az nem más, mint a felületi bevonat szórás.
Ehhez kation aktív bitumenemulziót alkalmazunk. Ennek a módszernek az alkalmazásának
köszönhetően, felmarás nélkül is fel lehet javítani az elöregedett útburkolatokat. Ez az eljárás
több szempontból is igen hatékony, hisz alkalmazása során időt, energiát és pénzt lehet
megtakarítani, valamint kiemelendő még a környezetre gyakorolt hatása is hisz, ennek az
eljárásnak a során csökken a környezeti terhelés is.
Fontos tényező, melyet meg kell említeni, hogy a felületi bevonat szórása során nagyon fontos
a precízen elvégzett munka, melyet korszerű gépeinkkel, magas szintű szakmai tudásunkkal,
valamint több éves szakmai tapasztalatunkkal garantálunk Önnek. Az eljárás háromlépcsős
technika. Az első lépés, amikor a bitumenemulzió permetezése történik, ennek a műveletnek a
végzésekor nagyon fontos, hogy a kötőanyag egyenletes és megfelelő vastagságban kerüljön a
felületre. A második lépcső, amikor a zúzalékszórás történik. Ennél a műveletnél is nagyon

fontos, hogy a zúzalék eloszlatása egyenletesen történjék, tehát se nem túl kicsi, se nem túl
nagy legyen a szórás. Ez azért is jelentős, mert amennyiben kevés a zúzalék, akkor az
útburkolat felülete csúszós lesz, ellenkező esetben, ha pedig vastag, akkor pedig a felesleg
kiválik belőle. Harmadik lépcsőként pedig a zúzalékbedolgozása történik a felületbe
gumihengerrel. Korszerű és modern gépparkunknak köszönhetően ezt a háromlépcsős eljárást
egy munkamenetben képesek vagyunk elvégezni, ezáltal meggyorsítva és leegyszerűsítve a
folyamatokat, minek köszönhetően idő és pénz takaríthatunk meg. És nagyon fontos előny
még azon túl, hogy a műveletet egy munkamenetben képesek vagyunk elvégezni, hogy
korszerű gépeink teljes szélességben lefedik, átérik szóráskor az útfelületet. Természetesen ez
a szórási felület kisebb szélességre is beállítható.
Az, hogy milyen felületi bevonat felvitele történjék a felújítandó felületre, az nagyon sok
tényezőn múlik, mint például az út műszaki állapota, vagy milyen forgalmi kategóriába
sorolható, vagy milyen időjárási viszonyok hatottak rá. A variációk a munkamenetek
számában változhatnak. Mégpedig a szerint váltakozhat, hogy egyszeri vagy akár kétszeri
bitumenemulziós permetezés egyszeri vagy kétszeri zúzalékszórással történik. Nem mellékes
tényező a bitumenemulzió fajtája és a zúzalék szemcse mérete sem.
A többi módszerhez képest a felületi bevonat szórás költségei jóval kedvezőbbek, de függ
nagymértékben a javítandó útfelület minőségétől, a bevonat fajtájától, a helyszíntől és annak
megközelíthetőségétől. Cégünk folyamatosan azon dolgozik, hogy az aszfalt emulziók árait
alacsonyan tartsa. Minden megbízást helyszíni felmérés előz meg, mely alapján tesszük meg
ajánlatunkat.
Ennek a felújítási módszernek köszönhetően a felújított utak visszakapják megfelelő mértékű
érdességüket, valamint újból vízzáróvá válnak, vagy amennyire éppen szükséges
vízelvezetőkké, ezzel is meggátolva a nedvesség mélyebb rétegekbe jutását, és ezzel is
megelőzve a felület idő előtti elöregedését, ennek köszönhetően az útburkolat
esztétikusabbnak és szinte újnak is tűnik.